Ο καιρός

Είσοδος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ"Οι ομάδες εφήβων είναι μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα προάγει κοινοτικές αξίες, όπως η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η ισότητα, υιοθετώντας τους κανόνες και τα χαρακτηριστικά της «έρευνας δράσης» και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες:

  • Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη ? Αντιμετώπιση Προβλημάτων
  • Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα ? Ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Διαπροσωπικές Σχέσεις
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου
  • Εφηβεία, συμπεριφορές και αντιλήψεις. Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ, κάπνισμα, ηλεκτρονικά μέσα, τυχερά παιχνίδια, κλπ)
----------------------------------------
Οι ομάδες εφήβων πραγματοποιούνται με σκοπό την αυτογνωσία, τη συζήτηση, την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα συναισθημάτων, τον προβληματισμό σε θέματα που αφορούν τους εφήβους σε ένα χώρο που επικρατεί κλίμα αποδοχής, ασφάλειας και εχεμύθειας.

Οι έφηβοι μέσα από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομίζουν οφέλη όπως:

  • η ενδυνάμωση της υπό διαμόρφωσης προσωπικότητας του εφήβου
  • η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του
  • η ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης
  • η εκτόνωση της εσωτερικής έντασης και η έκφραση συναισθημάτων
------------------------------------------ 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com